Tilbake

Årets gjesteutstiller: Ingunn Skogholt

De fire større arbeidene med tittelen "Elements of passion" 1 - 4 ble vist som en del av min separatutstilling i

Kunstnerforbundet høsten 2015. I tillegg viser jeg et utvalg mindre arbeider som er produsert i 2016 og 2017,

og collager.

De fire større arbeidene med tittelen "Elements of passion" 1 - 4 ble vist som en del av min separatutstilling i

Kunstnerforbundet høsten 2015. I tillegg viser jeg et utvalg mindre arbeider som er produsert i 2016 og 2017,

og collager.

Tittelen på arbeidene "Elements of passion" 1-4, henviser til et felles utgangspunkt, collager.

Arbeidsprosessen fra ide til ferdig vevet arbeid er oppdelt i flere faser/arbeidsprosesser.

Begynnelsen på et nytt arbeide i veven starter alltid med en arbeidsperiode hvor jeg kun fokuserer på utarbeidelsen av ideer på papir med tegning maling og collage teknikk som materialer. 

Jeg henter detaljer og fragmenter fra oppklipte og gjerne overmalte tidligere arbeider, tegninger og foto, samt utklipp fra magasiner og aviser. I denne planleggingsfasen tar jeg i bruk gulvet og arbeider med flere utkast og ideer samtidig. Utklipp flyttes og sirkulerer mot forskjellige bakgrunner inntil nye sammenhenger oppstår. Kanskje er det tilfeldige og litt uforutsigbare ved denne måten å jobbe på som gir en nødvendig kontrast og inspirasjon til det å stå i veven hvor jeg ønsker å følge en ide ganske presist. For meg er det viktig å forsøke å skape en romlighet i flaten, en bevegelse i bildet og et sterkt fargeuttrykk.

 Derfor velger jeg veven. Garnet gir fargen en intensitet jeg ikke når å uttrykke i noe annet medie.

Jeg bruker alltid en blanding av forskjellige garnkvaliteter. Skinnende syntetisk tråd, ull som gir fasthet og tetthet, den sterke lintråden og det myke blanke merseriserte bomullsgarnet. Alle disse materialene utgjør tilsammen uttrykket i billedteppene.

Farging av garn er en viktig del av arbeidsprosessen og et stort og rikt fargeutvalg er avgjørende inspirasjon til å starte et arbeid i veven. Jeg har tidligere eksperimentert med plantefarging, men lysektheten er svært dårlig, så for meg er det kun aktuelt å benytte industrielt frastilt farge og framgangsmåte.

 Hannah Ryggen uttalte: "Hemmeligheten i vevkunsten ligger ikke i det vevtekniske, men i dette å gi teppet liv".

Jeg kjenner meg igjen i denne uttalelsen, men for å mestre det jeg ønsket å uttrykke i veven måtte jeg lære det vevtekniske grundig, først da kunne jeg frigjøre meg fra teknikken.

Nå kjennes det nærmest som om renningstrådene er et lerret hvor alt er mulig.

Etter diplom på tekstil avd. i 1973, fortsatte jeg å oppsøke læresteder som fokuserte på vev som en kunstnerisk uttrykksform. Atelie des Gobelins i Paris, Edinburgh Collage of Art, Tapestry Dept. og Royal Collage of Art Textile Dept. Master of Art i 1979.

Min "vevstol" har en helt annen utforming enn den tradisjonelle oppstadveven som er vanlig å bruke i billedvevsammenheng. Jeg vever på en vertikal jernramme på hjul som kan justeres vertikalt og horisontalt. Jeg følger med arbeidet oppover, begynner sittende på en lav krakk og avslutter et større arbeid stående på en krakk på et bord, evnt. en stige. Slik har jeg full oversikt og kontroll over komposisjon og farger, fra begynnelse til slutt.

 Å veve kjennes som å bygge et bilde. Materialiteten som trådene langsomt bygger opp, det å holde alt i hendene er en nærhet og en lengsel som om alt arbeidet er gått igjennom meg.

Jeg vever fra erfaringer og henter fra stillheten og fra det ekstatiske, fra det som beriker og det uforklarlige mørket. Innerst har jeg en dyp tilhørighet til naturen kjenner meg avhengig av det den har å gi. Menneskets mangel på ydmykhet i omgang med naturen er dypt bekymringsfull.

Arbeidet med utstillingen "Elements of passion" 1-4 kan deles opp i tre arbeidsepoker.

Inspirasjon og ide til "Elements of passion" 1-3 er utarbeidet fra detaljer av større collager laget til en utsmykking. "Elements of passion" 4 var ideen om å videreføre den blå fargen og med en stor flate la elementene sveve men prøve å finne balansen mellom det lysende blå og det mørkeste mørke og la en romlighet holde det hele sammen.

Det lille formatet var som å venne tilbake til noe tidligere erfart, men kjentes inspirerende nytt.

En fortettet og materalisert collage et utfordrende format, vil gjerne undersøke om de små dimensjonene kan oppnå å skape sin egen intensitet, lyse som små punkt på en vegg (?)

Jeg har og har alltid hatt et sterkt forhold til bruk av farger.

Den blå fargen er gjennomgående i arbeidene til denne utstillingen. I meg oppstår en farge for å bli værende til den er gjennomarbeidet for en periode.

Å ferdigstille en utstilling blir kunstnerisk svært viktig. Det viser at en ide eller en retning allerede er tilbakelagt. De siste arbeidene viser meg helt uventet en ny begynnelse som et resultat av en konsentrert og intens arbeidsperiode.

Jeg viser også collager i denne utstillingen.

Flere av collagene er brukt som "skisser" til gobelinene eller i noen tilfeller har jeg kun hentet fragmenter av collagen

og forstørret det opp som utgangspunkt for en gobelin/billedvev.

 

Ingunn Skogholt

Ekely, mai 2017