Tilbake

Foredrag ved Knut Ljødgodt

På åpningsdagen kommer dr.philos Knut Ljøgodt. Han vil gi oss mer kunnskap om Eva Bull Holte: " En stillfaren modernist, hennes samtid, forbilder og inspirasjonskilder". Velkommen

På åpningsdagen kommer dr.philos Knut Ljøgodt. Han vil gi oss mer kunnskap om Eva Bull Holte: " En stillfaren modernist, hennes samtid, forbilder og inspirasjonskilder". Velkommen