Tilbake

Gjesteutstillar 2013: Irma Salo Jæger

Gjesteutstillar 2013: Irma Salo Jæger
Irma Salo Jæger

Irma Salo Jæger er født i Finland i 1928, men busette seg i Noreg i 1954.

Ho var sentral i   den modernistiske abstrakte kunstreninga som hadde sitt gjennombrot i Noreg på 1950 talet. Ho er ein vital og aktiv  kunstnar og på Sneie viser ho store fargesterke måleri , der fargar, linjer og former skaper ein harmonisk heilsap. I 2010 vart Irma Salo Jæger utnevnt til riddar av 1.klasse av St. Olavs Orden for innsatsen sin for norsk biletkunst.